Wednesday, May 15, 2013

Nhà gỗ cần bán 868.686.868 đồng

(Nhà đã bán - cập nhật ngày 10/06/2013)
Mô tả: 
- Nhà gỗ 3 gian, hai chái, hai nóc, lợp ngói vảy cá Đồng Nai. Diện tích 10m x 15m, cao 7m
- Cột gỗ gõ, 24 cột (trong đó có 16 cột cao 3,2m và 8 cột cao 4,5m), hoành 920mm.
- Giá bán: 868.686.868 đồng. Xem nhà tại TP Hồ Chí Minh.

Liên hệ: 0987959595 - anh Hiếu

No comments:

Post a Comment